Електронний архів оцифрованих періодичних видань Центральної Наукової Бібліотеки ХНУ імені В.Н. Каразіна
Видання:
Южный Край (іл. додаток)
Регіон:
Харків
Номер видання:
13017
Дата випуску:
01.11.1915
Дата завантаження:
30.11.2018
Сторінок:
3
Мова видання:
Російська
Рік оцифровки:
2018-2019
Кількість номерів:
Уточнюється
Текст роспізнано:
ТАК
Опис:

Ілюстрований додаток до номеру газети “Южный Край”. Щотижневе видання.

Оригінал зберігається:
Центральна Наукова Бібліотека ХНУ імені В. Н. Каразіна

На весь екран

Знайшли помилку? Напишіть нам про це на пошту welcome@back2news.org

Воскресенье, 1-го ноября 19I5 года ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ ПРИБАВЛЕНІЕ КЬ No 13017, Г. И, Успенскій. Къ 75-лѣтію со дня рожденія. Англійскій король Георгъ IV привѣтствуетъ раненыхъ, прибывшихъ съ полей послѣднихъ битвъ. Отъ нашего корреспондент а. Итальянскій броненосецъ «Benedetto Вгіп»,л взорвавшійся въ гавани Бриндизи. Главноуправляющій землеустройствомъ и земледѣліемъ А. В. Кривошеинъ (По поводу ухода въ отставку). ,я Высадка союзныхъ войскъ въ Салоникахъ. Отъ нашего корреспондента. На итальянскомъ фронтѣ.— Альпійскіе стрѣлки и тяжелая артиллерія на горномъ перевалѣ Отъ нашего корреспондента. Пассажиры (XX) германскаго аэроплана, подбитаго извѣстнымъ летчи номъ Ведринымъ (^ -). Отъ нашего корреспондента. Высадка французскихъ n tx o « » ‘No « Салоникахъ. Вѣнчаніе въ мэріи 12-го парижскаго округа солдата, потерявшаго на войнѣ Зрѣніе. Отъ нашего корреспондента. Битва въ Артуа.— Видъ герман­ скихъ траншей послѣ бомбарди­ ровки. Отъ нашего корреспондента . Въ Шампани.— Стоянка марокканскихъ всадниковъ. Отъ нашего корреспондент а. Болгаро-сербскій фронтъ— Рѣка Нишава. Болгаро-сербскій фронтъ— Ст. «Пиротъ» Въ долинѣ Питаны, на пути къ Пирогу и Нишу, болгары при началѣ военныхъ дѣйствій потерпѣли неудачу. Въ Шампани, позади фронта— Приготовленіе деревянныхъ амбразуръ для траншей. Отъ нашего корреспондента. ,I Ю Ж Н Ы И КРАЙ I ііи ‘ і ; 1-го попори 1 !!]•”) гола Прапорщикъ Д. Убитъ ВЪ Ф. Морозъ. бою. Прапорщикъ Б. В. Руденко. Убитъ къ бою. Прапорщикъ Г. И. Мищенко. Убитъ въ бою. Э. П. Андерсонъ. Награжденъ орденом і, ск. Георгія 4-й степени. і 1 Прапорщикъ К. В. Дроздовъ. Убитъ на развѣдкѣ. Прапорщикъ А, Поповъ. Убитъ въ бою. Сестры милосердія летучаго о і ряда переселенческой организаціи въ Полтавѣ, награжденныя за работу подъ огнемъ непріятеля Георгіев­ скими ме талями 4, 3 и 2-й с г. < и им о ьг, О он тори Ми.іышонно. Р А З Г Р О М Ъ Г О Р О Д С К И Х Ъ С К В Е Р О В Ъ . ѵС.м. заявленіе предсѣдателя городской садовой коммиссіи И- К. Баженова въ «ІОжн. Кр.» отъ 14 октября. Снимки II. К. Баженова) Старо-Московскій скверъ. Старо-Московскій скверъ. Судебный скверъ. Старо-Московскій скверъ. * Харьковъ. Типографіи Товарищества Л. АЗозефовяча «Южный Край», Сумская, 13’