Електронний архів оцифрованих періодичних видань Центральної Наукової Бібліотеки ХНУ імені В.Н. Каразіна
Видання:
Южный Край (іл. додаток)
Регіон:
Харків
Номер видання:
12890
Дата випуску:
23.08.1915
Дата завантаження:
30.11.2018
Сторінок:
3
Мова видання:
Російська
Рік оцифровки:
2018-2019
Кількість номерів:
Уточнюється
Текст роспізнано:
ТАК
Опис:

Ілюстрований додаток до номеру газети “Южный Край”. Щотижневе видання.

Оригінал зберігається:
Центральна Наукова Бібліотека ХНУ імені В. Н. Каразіна

На весь екран

Знайшли помилку? Напишіть нам про це на пошту welcome@back2news.org

В н е с е н ь е , 23-го августа 1915 года. ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ ПРИБАВЛЕНІЕ КЪ No 12890. Н, П. Петровъ. инженер ь-і енера.т ь, ііредсѣдатель верховной С.Ч 1. 1C 1 І’.СНІЮЙ КОМ м и с с іи В. В. Акишевъ, нредсѣдаісль харьковской губернской темской управы. (По поводу 35-лѣт. юбилеи общественной и і осу дарственной і І.нтелыіостн). Префес. Пауль Эрлихъ (открывшій сальварсанъ), скончавшійся въ Гамбургѣ 8 августа, въ гостяхъ у профос, И И. Мечникова въ Пастеровскомъ институтѣ. 1) Г-ж.і Эрлихъ, ехпруіа ученаго. 2) Д-рь ІЗезрѣдка, номошн. И. И. Мечникова. 3) Д-рі- Ру, шрекюрг Пасіе- ропскаю института. 4) ГІрофес. Пауль Эрлихъ. 5) Прс.фес. 11. И. Мечниковъ ,в Ь Д А Р Д Л Н F Л Л А X Ъ>. Англійская батарея, мчащаяся на позицію. Англійскій г.ллдатъ на могилѣ товарища. ВОЕННАЯ ТЕХНИКА, Германскія землянки изъ волнистаго толя Женщины на патронномъ заводѣ. Женщин ы-желѣзнодорожныс кондуктора. Жен шины-трамвайные служащіе Германскій артиллерійскій снарядъ, сь удушливыми газами. Высота сна­ ряда 70 сайт., діаметръ— 10 сант. Французская «крылатая» мина. «к і”с кзе м а я особымъ ружьемъ- минометом к Верблюлъ. скрытый погонщикомъ подъ тростникомъ отъ непріятель СКИХЪ летчиковъ. Женская’мобилизація въАнглІи На Галлиполи— Англіи сіе бропігрлваіттше анмчебилп на нплнпмт, холе обетрѣ.типа юта, турецкія тнаніпеи. На итальянскомъ фронтѣ. Три: и і:і;)’ лі :: тіііс горной артиллеріи. Въ разоренной Польшѣ. Огт:пк:і желѣлнодорожнаго пуп; меж tv І.’л лишемъ п Ппршя вой. ,I К) Ж Н Ы И КРАЙ. В о о іф р і Г ІІІ С, а іи у “in НМ Г» id и Б ѣ ж е н ц ы на Б алаш эвском ъ вочзалѣ въ Х а р ько вѣ. Подпоручикъ С, П. ІМ илю копъ, сынъ члена Госут. Думы II. Н. Мнлюк. на. УбіПЪ въ бою. Прапорщикъ Д. Я. Оранскій, воспитанникъ харьковской духовной семинаріи, сынъ крестьянина Лупинскаго у., Харьковск. туб. Убитъ въ бою. ірыіоігь. Типографія Токаришеогка А. А. І-озефовичя «Южный Край», ( умокая. >’ I Ірыіорпшкт,-летчик ь X. С. Харитопуло, помощи, мрисяж. повѣрен. симферо­ польскаго окружнаго суда. Поінбь во время нробнаю полета. Въ ожидавн раздари г.ищи. Раздача пищи. Въ баракѣ. Прапорщикъ X. А. Поповъ. бывшій студеніъ харьков­ скаго Императорскаго уни­ верситета. Убитъ въ бою.